Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Swissgetaway, ägaren och leverantören av denna webbplats. Swissgetaway tar integriteten för din information på största allvar. Denna sekretesspolicy gäller vår användning av all data som samlas in av oss eller tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen.

Denna sekretesspolicy bör läsas bredvid, och utöver, våra allmänna villkor, som finns på: www.swissgetaway.com/terms-and-conditions.

Läs denna integritetspolicy noggrant.

Definitioner och tolkning

 1. In this privacy policy, the following definitions are used; Data, samlat all information som du skickar till Swissgetaway via webbplatsen. Denna definition innehåller, där så är tillämpligt, definitionerna i dataskyddslagen; Cookies, en liten textfil som placeras på din dator av denna webbplats när du besöker vissa delar av webbplatsen och / eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen. Detaljer om de cookies som används av denna webbplats anges i klausulen nedan (Småkakor). Lagar om dataskydd, any applicable law relating to the processing of personal Data, including but not limited to the Directive 96/46/EC (Data Protection Directive) or the GDPR, and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, for as long as the GDPR is effective in the UK. GDPR, the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. Swissgetaway,
  vi
   eller oss Swissgetaway, a company incorporated in England and Wales with registered number 7436595 whose registered office is at Crown House, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX. Storbritannien och EU: s cookielag, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 as amended by the Privacy and Electronxic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011. Användare eller du, any third party that accesses the Website and is not either (i) employed by Swissgetaway and acting in the course of their employment or (ii) engaged as a consultant or otherwise providing services to Swissgetaway and accessing the Website in connection with the provision of such services; and webbplatsen som du använder för närvarande, www.swissgetaway.com, och alla underdomäner på denna webbplats såvida de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.
 2. I denna sekretesspolicy, om inte sammanhanget kräver en annan tolkning:
  1. entallen inkluderar plural och vice versa;
  2. hänvisningar till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor till denna sekretesspolicy;
  3. en hänvisning till en person inkluderar företag, företag, statliga enheter, trust och partnerskap;
  4. "Inklusive" avses att innebära "inklusive utan begränsning";
  5. hänvisning till lagstadgad bestämmelse innefattar ändringar eller ändringar av den;
  6. rubrikerna och underrubrikerna ingår inte i denna integritetspolicy.

Omfattning av denna integritetspolicy

 1. Denna sekretesspolicy gäller endast för Swissgetaways och Användarnas handlingar med avseende på denna webbplats. Det sträcker sig inte till några webbplatser som kan nås från denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, några länkar vi kan tillhandahålla till webbplatser för sociala medier.
 2. För tillämpningen av tillämpliga dataskyddslagar är Swissgetaway ”personuppgiftsansvarig”. Detta innebär att Swissgetaway bestämmer syftet för och hur ditt data behandlas.

Insamlad data

 1. Vi kan samla in följande uppgifter, som inkluderar personuppgifter, från dig:
  1. namn;
  2. jobbtitel;
  3. yrke;
  4. kontaktinformation såsom e-postadresser och telefonnummer;
  5. demografisk information såsom postnummer, preferenser och intressen;
  6. finansiell information såsom kredit- / bankkortsnummer;
  7. IP-adress (automatiskt samlad);
  8. webbläsartyp och version (samlas automatiskt);
  9. operativsystem (samlas automatiskt);
  10. en lista över webbadresser som börjar med en hänvisande webbplats, din aktivitet på den här webbplatsen och den webbplats du lämnar till (automatiskt samlad);
  11. Affärsprofil och fastighetsinformation;

Hur vi samlar in data

 1. Vi samlar in data på följande sätt:
  1. uppgifter ges till dig av dig; och
  2. data samlas in automatiskt.

Uppgifter som du ger oss

 1. Swissgetaway samlar in dina uppgifter på ett antal sätt, till exempel:
  1. när du kontaktar oss via webbplatsen, per telefon, post, e-post eller på annat sätt;
  2. när du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra produkter / tjänster;
  3. när du gör betalningar till oss, via denna webbplats eller på annat sätt;
  4. när du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation från oss;
  5. när du använder våra tjänster;
  i båda fallen, i enlighet med denna sekretesspolicy.

Data som samlas in automatiskt

 1. I den mån du besöker webbplatsen samlar vi in dina uppgifter automatiskt, till exempel:
  1. vi samlar automatiskt in lite information om ditt besök på webbplatsen. Denna information hjälper oss att göra förbättringar av webbplatsens innehåll och navigering, och inkluderar din IP-adress, datum, tider och frekvens med vilken du öppnar webbplatsen och hur du använder och interagerar med dess innehåll.
  2. vi samlar in dina uppgifter automatiskt via cookies, i linje med cookie-inställningarna i din webbläsare. För mer information om cookies och hur vi använder dem på webbplatsen, se avsnittet nedan, med rubriken "Cookies".

Vår användning av data

 1. Någon eller alla ovanstående uppgifter kan krävas av oss då och då för att ge dig bästa möjliga service och erfarenhet när du använder vår webbplats. Specifikt kan Data användas av oss av följande skäl:
  1. intern journalföring;
  2. förbättring av våra produkter / tjänster;
  3. överföring via e-post av marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig;

i båda fallen, i enlighet med denna sekretesspolicy.

 1. Vi kan använda dina uppgifter för ovanstående ändamål om vi anser det nödvändigt att göra det för våra legitima intressen. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att göra invändningar under vissa omständigheter (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).
 2. För att leverera direktmarknadsföring till dig via e-post behöver vi ditt samtycke, antingen via opt-in eller soft-opt-in:
  1. soft opt-in-samtycke är en specifik typ av samtycke som gäller när du tidigare har haft kontakt med oss (till exempel kontaktar du oss för att be oss om mer information om en viss produkt / tjänst och vi marknadsför liknande produkter / tjänster). Under "soft opt-in" -samtycke kommer vi att ta ditt samtycke som givet om du inte väljer bort det.
  2. För andra typer av e-marknadsföring måste vi erhålla ditt uttryckliga samtycke. du måste vidta positiva och bekräftande åtgärder när du samtycker till exempel genom att markera en kryssruta som vi tillhandahåller.
  3. om du inte är nöjd med vår strategi för marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att ta reda på hur du drar tillbaka ditt samtycke, se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.
 3. När du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra tjänster är den rättsliga grunden för denna behandling genomförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

Vem vi delar data med

 1. Vi kan dela dina uppgifter med följande grupper av människor av följande skäl:
  1. våra anställda, agenter och / eller professionella rådgivare - att utföra sitt specifika jobb inom företaget;
  2. tredje parts tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss som kräver behandling av personuppgifter - för att tillhandahålla en bättre tjänst nu och i framtiden;
  3. tredje parts betalningsleverantörer som behandlar betalningar som gjorts via webbplatsen - för att behandla betalningar säkert;
  4. relevanta myndigheter - för att uppfylla våra juridiska skyldigheter;
  i båda fallen, i enlighet med denna sekretesspolicy.

Att hålla data säkra

 1. Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, till exempel:
  1. åtkomst till ditt konto styrs av ett lösenord och ett användarnamn som är unikt för dig.
  2. vi lagrar dina data på säkra servrar.
  3. betalningsinformation krypteras med SSL-teknik (vanligtvis ser du en låsikon eller en grön adressfält (eller båda) i din webbläsare när vi använder denna teknik.
 2. Tekniska och organisatoriska åtgärder inkluderar åtgärder för att hantera misstänkt dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart genom att kontakta oss via den här e-postadressen: property@swissgetaway.com.
 3. Om du vill ha detaljerad information från Get Safe Online om hur du skyddar din information och dina datorer och enheter mot bedrägerier, identitetsstöld, virus och många andra onlineproblem, besök www.getsafeonline.org. Get Safe Online stöds av HM-regeringen och ledande företag.

Datalagring

 1. Om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, kommer vi bara att lagra dina uppgifter i våra system under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller tills du begär att uppgifterna raderas.
 2. Även om vi raderar dina uppgifter kan det kvarstå vid säkerhetskopiering eller arkivmedia för juridiska, skattemässiga eller regleringsändamål.

Dina rättigheter

 1. Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:
  1. Rätt till tillgång - rätten att när som helst begära (i) kopior av den information vi har om dig, eller (ii) att vi ändrar, uppdaterar eller tar bort sådan information. Om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig, debiterar vi dig inte för detta, såvida inte din begäran är "uppenbart ogrundad eller överdriven." Om vi har lagligt tillstånd att göra det kan vi vägra din begäran. Om vi vägrar din begäran kommer vi att berätta varför.
  2. Rätt att korrigera - rätten att rätta till dina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
  3. Rätt att radera - rätten att begära att vi tar bort eller tar bort dina data från våra system.
  4. Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter - rätten att "blockera" oss från att använda dina uppgifter eller begränsa hur vi kan använda dem.
  5. Rätt till dataportabilitet - rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina uppgifter.
  6. Rätt att invända - rätten att invända mot vår användning av dina uppgifter inklusive var vi använder dem för våra legitima intressen.
 2. För att göra förfrågningar, utöva någon av dina rättigheter enligt ovan eller dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter (där samtycke är vår rättsliga grund för behandling av dina uppgifter), vänligen kontakta oss via den här e-postadressen: fastighet @ swissgetaway. com
 3. Om du inte är nöjd med hur ett klagomål du gör i förhållande till dina uppgifter hanteras av oss kan du kanske hänvisa ditt klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. För Storbritannien är detta Information Commissioners Office (ICO). ICO: s kontaktuppgifter finns på deras hemsida https://ico.org.uk/.
 4. Det är viktigt att de uppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina uppgifter ändras under den period vi håller den.
 1. Denna webbplats kan då och då tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa sekretesspolicyn eller uttalandet på andra webbplatser innan du använder dem.

Ändringar av företagets ägande och kontroll

 1. Swissgetaway kan, från tid till annan, utvidga eller minska vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och / eller överföring av kontroll över hela eller delar av Swissgetaway. Data som tillhandahålls av användare kommer, där det är relevant för någon del av vår verksamhet som överförs så, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nystyrande parten kommer enligt villkoren i denna sekretesspolicy att få använda informationen för de syften för vilka den ursprungligen levererades till oss.
 2. Vi kan också lämna ut uppgifter till en potentiell köpare av vår verksamhet eller någon del av den.
 3. I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas.

Cookie Policy for Swissgetaway

This is the Cookie Policy for Swissgetaway, accessible from www.swissgetaway.com

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set

 • Account related cookiesIf you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.
 • Login related cookiesWe use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.
 • Forms related cookiesWhen you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.
 • Site preferences cookiesIn order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

 • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.
 • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.
 • The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.
 • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; {List the social networks whose features you have integrated with your site?:12}, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

 • Email: admin@swissgetaway.com

   Allmän

   1. Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna sekretesspolicy om vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
   2. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna sekretesspolicy (eller en del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses utgå, och giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser i denna sekretesspolicy påverkas inte.
   3. Om inte annat överenskommits, kommer ingen försening, handling eller underlåtenhet att utöva någon rättighet eller åtgärd betraktas som ett avstående från detta, eller någon annan, rättighet eller åtgärd.
   4. Detta avtal kommer att regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales. Alla tvister som uppstår enligt avtalet kommer att omfattas av exklusiva behörighet för de engelska och walesiska domstolarna.

   Ändringar av denna integritetspolicy

   1. Swissgetaway förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy som vi kan anse som nödvändiga då och då eller som kan krävas enligt lag. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna. 

    Du kan kontakta Swissgetaway via e-post på property@swissgetaway.com.