Pogoji uporabe

Uvod

Ti pogoji veljajo med vami, uporabnikom tega spletnega mesta (vključno z vsemi poddomenami, razen če so izrecno izključeni z njihovimi pogoji in določili) in podjetjem Swissgetaway, lastnikom in upravljavcem tega spletnega mesta. Prosimo, pozorno preberite te pogoje, saj vplivajo na vaše zakonske pravice. Šteje se, da je vaša soglasje za upoštevanje teh pogojev in določb zavezujoča ob prvi uporabi spletnega mesta. Če se ne strinjate s temi pogoji, morate spletno mesto takoj prenehati uporabljati.

V teh pravilih in pogojih Uporabnik ali Uporabniki pomeni katero koli tretjo osebo, ki dostopa do spletnega mesta in ni niti (i) zaposlena pri Swissgetawayu in deluje v času njihove zaposlitve niti (ii) je zaposlena kot svetovalec ali kako drugače zagotavlja storitve Swissgetawayu in dostopa do spletnega mesta v povezavi z zagotavljanjem take storitve.

Za uporabo te spletne strani morate biti stari najmanj 18 let. Z uporabo spletnega mesta in strinjanjem s temi pogoji določate in jamčite, da ste stari vsaj 18 let.

Intelektualna lastnina in sprejemljiva uporaba

 1. Vsa vsebina na spletnem mestu, razen če jo naložijo uporabniki, je last podjetja Swissgetaway, naših podružnic ali drugih ustreznih tretjih oseb. V teh pravilih in pogojih vsebina pomeni vsako besedilo, grafiko, slike, zvok, video, programsko opremo, zbirke podatkov, postavitev strani, osnovno kodo in programsko opremo ter katero koli drugo obliko informacij, ki se lahko shrani v računalnik, ki je prikazan v ali je del tega spletnega mesta, vključno s takšno vsebino, ki jo naložijo uporabniki. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta potrjujete, da je taka vsebina zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, pravicami do zbirke podatkov in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Nič na tem spletnem mestu se ne šteje za podelitev, implicitno, ukinitev ali kako drugače licence ali pravice do uporabe katere koli blagovne znamke, logotipa ali storitvene znamke, prikazane na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika.
 2. Lahko samo za svojo osebno nekomercialno uporabo storite naslednje:
  1. pridobivanje, prikaz in ogled vsebine na računalniškem zaslonu
  2. natisnite en izvod Vsebine
 3. Brez pisnega dovoljenja Swissgetaway ne smete razmnoževati, spreminjati, kopirati, distribuirati ali uporabljati v komercialne namene katere koli vsebine.
 4. Potrjujete, da ste odgovorni za katero koli vsebino, ki jo lahko oddate prek spletnega mesta, vključno z zakonitostjo, zanesljivostjo, ustreznostjo, izvirnostjo in avtorskimi pravicami katere koli take vsebine. Na spletnem mestu ne smete naložiti, distribuirati ali kako drugače objaviti vsebine, ki je (i) zaupna, lastniška, lažna, goljufiva, klevetniška, obrekljiva, nespodobna, grozeča, posega v pravice zasebnosti ali javnosti, krši pravice intelektualne lastnine, zlorablja , nezakonito ali drugače sporno; (ii) lahko predstavljajo ali spodbujajo kaznivo dejanje, kršijo pravice katere koli stranke ali kako drugače povzročijo odgovornost ali kršijo katero koli zakonodajo; ali (iii) lahko vsebuje viruse programske opreme, politične kampanje, verižna pisma, množična pošiljanja ali kakršno koli obliko "neželene pošte". Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova ali drugih identifikacijskih podatkov, se lažno predstavljati za katero koli osebo ali entiteto ali kako drugače zavajati izvora katere koli vsebine. Na spletno mesto ne smete naložiti komercialne vsebine.
 5. Izjavljate in jamčite, da ste lastnik ali kako drugače nadzorujete vse pravice do vsebine, ki jo objavite; da je Vsebina natančna; da uporaba Vsebine, ki jo dobavljate, ne krši nobenih določb teh pogojev in ne bo povzročila škode nobeni osebi; in da boste Swissgetaway povrnili vse zahtevke, ki izhajajo iz Vsebine, ki jo posredujete.

Prepovedana uporaba

 1. Spletnega mesta ne smete uporabljati za katerega koli od naslednjih namenov:
  1. na kakršen koli način, ki povzroča ali bi lahko povzročil škodo na spletnem mestu ali ovira uporabo ali uživanje spletnega mesta katere koli druge osebe;
  2. na kakršen koli način, ki je škodljiv, nezakonit, nezakonit, žaljiv, nadlegujoč, grozeč ali kako drugače nesporen ali v nasprotju s katero koli veljavno zakonodajo, uredbo ali vladno odredbo;
  3. izdelava, prenos ali shranjevanje elektronskih kopij vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami, brez dovoljenja lastnika.

Registracija

 1. Prepričati se morate, da so podatki, ki ste jih navedli ob registraciji ali kadar koli, pravilni in popolni.
 2. Takoj nas morate obvestiti o vseh spremembah podatkov, ki jih navedete ob registraciji, tako da posodobite svoje osebne podatke, da zagotovimo učinkovito komunikacijo z vami.
 3. Vašo registracijo lahko začasno ustavimo ali prekličemo s kakršnim koli razumnim namenom ali če kršite te pogoje.
 4. Registracijo lahko kadar koli prekličete tako, da nas pisno obvestite na naslov na koncu teh pogojev. Če to storite, morate takoj prenehati uporabljati spletno mesto. Preklic ali začasna ustavitev vaše registracije ne vpliva na zakonske pravice.

Povezave do drugih spletnih mest

 1. To spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Če ni izrecno navedeno, ta spletna mesta niso pod nadzorom podjetja Swissgetaway ali nadzora podružnic.
 2. Ne prevzemamo odgovornosti za vsebino takih spletnih strani in se ne odrekamo odgovornosti za kakršno koli in vse oblike izgube ali škode, ki izhaja iz njihove uporabe.
 3. Vključitev povezave do drugega spletnega mesta na tem spletnem mestu ne pomeni nobene odobritve samih strani ali tistih, ki jih nadzorujejo.

Politika zasebnosti in politika piškotkov

 1. Uporabo spletnega mesta urejajo tudi naša politika zasebnosti in politika piškotkov, ki jih ta referenca vključuje v te pogoje. Če si želite ogledati politiko zasebnosti in politiko piškotkov, kliknite naslednje: https://www.swissgetaway.com/privacy in https://www.swissgetaway.com/privacy.

Razpoložljivost spletnega mesta in omejitve odgovornosti

 1. Vse spletne pripomočke, orodja, storitve ali informacije, ki jih Swissgetaway da na voljo prek spletnega mesta ( Storitev) se zagotavlja "takšen, kot je", in "kot je na voljo". Ne zagotavljamo, da bo storitev brez napak in / ali napak. V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, ne zagotavljamo nobenih jamstev (izrecnih ali implicitnih) glede ustreznosti za določen namen, natančnosti informacij, združljivosti in zadovoljive kakovosti. Swissgetaway ni dolžan posodabljati informacij na spletnem mestu.
 2. Medtem ko se Swissgetaway na razumen način trudi zagotoviti, da je spletno mesto varno in brez napak, virusov in druge zlonamerne programske opreme, v zvezi s tem ne dajemo nobenih garancij in vsi uporabniki prevzemajo odgovornost za lastno varnost osebnih podatkov in računalnikov.
 3. Swissgetaway ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli motnje ali nerazpoložljivost spletnega mesta.
 4. Swissgetaway si pridržuje pravico do spremembe, začasne ustavitve ali ukinitve katerega koli dela (ali celotnega) spletnega mesta, vključno z vsemi razpoložljivimi izdelki in / ali storitvami, vendar ne omejeno nanje. Ti pogoji se bodo še naprej uporabljali za katero koli spremenjeno različico spletnega mesta, razen če ni izrecno določeno drugače.

Omejitev odgovornosti

 1. Nobena določba teh pogojev ne bo: (a) omejila ali izključila naše ali vaše odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo, ki je posledica naše ali vaše malomarnosti; (b) omejite ali izključite našo ali vašo odgovornost za goljufije ali lažne napačne predstavitve; ali (c) omejite ali izključite katero koli od naših ali vaših obveznosti na kakršen koli način, ki ni dovoljen v skladu z veljavno zakonodajo.
 2. V kolikor sta spletna stran in vsebina na voljo brezplačno, vam ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali kakršno koli škodo.
 3. Ne bomo vam odgovorni za morebitne izgube, ki bi nastale zaradi dogodkov zunaj našega razumnega nadzora.
 4. Swissgetaway v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, ne prevzema nobene odgovornosti za kar koli od naslednjega:
  1. kakršne koli poslovne izgube, kot so izguba dobička, dohodka, prihodka, predvidenih prihrankov, poslov, pogodb, dobrega imena ali komercialnih priložnosti;
  2. izguba ali poškodba podatkov, baze podatkov ali programske opreme;
  3. kakršno koli posebno, posredno ali posledično izgubo ali škodo.

Splošno

 1. V skladu s temi pogoji ne smete prenesti nobene svoje pravice na katero koli drugo osebo. Pod temi pogoji lahko svoje pravice prenesemo, kadar upravičeno menimo, da vaše pravice ne bodo prizadete.
 2. Te pogoje lahko občasno spremenimo. Takšni popravljeni pogoji bodo veljali za spletno mesto od datuma objave. Uporabniki morajo redno preverjati pogoje, da se prepričajo v trenutno veljavno različico.
 3. Ti pogoji skupaj s politiko zasebnosti in politiko piškotkov vsebujejo celoten dogovor med pogodbenicama v zvezi z njegovo vsebino in nadomeščajo vse predhodne razprave, dogovore ali dogovore, ki so se lahko zgodili v zvezi s pogoji.
 4. Zakon o pogodbah (pravicah tretjih oseb) iz leta 1999 se ne uporablja za te pogoje in nobena tretja oseba ne bo imela pravice uveljaviti ali se sklicevati na katero koli določbo teh pogojev.
 5. Če katero koli sodišče ali pristojni organ ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev (ali del katere koli določbe) neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, se bo ta določba ali delna določba v obsegu, ki je potreben, štela za črtano in veljavnost in izvršljivost drugih določb teh pogojev ne bo vplivala.
 6. Če ni drugače dogovorjeno, se nobena zamuda, dejanje ali opustitev s strani stranke pri uveljavljanju katere koli pravice ali pravnega sredstva ne bo štela za odpoved tej ali kateri koli drugi pravici ali pravnemu sredstvu.
 7. Ta sporazum ureja in razlaga zakonodaja Anglije in Walesa, za vse spore, ki izhajajo iz sporazuma (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), pa je izključno pristojno angleško in vališko sodišče.

Podrobnosti o Swissgetawayu

 1. Swissgetaway je podjetje s sedežem v Angliji in Walesu z registrirano številko 7436595, ki ima sedež Crown House, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX in deluje na spletni strani www.swissgetaway.com. .com.