Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia medzi vami, používateľom tejto webovej stránky a spoločnosťou Swissgetaway, vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej stránky. Spoločnosť Swissgetaway berie ochranu vašich údajov veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše použitie akýchkoľvek a všetkých údajov, ktoré zhromaždíme alebo ktoré poskytnete vy v súvislosti s vašim používaním webových stránok.

Tieto zásady ochrany osobných údajov by ste si mali prečítať spolu s našimi Podmienkami a podmienkami, ktoré nájdete na adrese: www.swissgetaway.com/terms-and-conditions.

Prečítajte si pozorne tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Vymedzenie pojmov a výklad

 1. In this privacy policy, the following definitions are used; Data, súhrnne všetky informácie, ktoré odošlete spoločnosti Swissgetaway prostredníctvom webovej stránky. Táto definícia v prípade potreby zahŕňa definície uvedené v zákonoch o ochrane údajov; Cookies, malý textový súbor umiestnený do vášho počítača touto webovou stránkou, keď navštívite určité časti webovej stránky a / alebo keď používate určité funkcie webovej stránky. Podrobnosti o cookies používaných touto webovou stránkou sú uvedené v nasledujúcom ustanovení (Cookies). Zákony o ochrane údajov, any applicable law relating to the processing of personal Data, including but not limited to the Directive 96/46/EC (Data Protection Directive) or the GDPR, and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, for as long as the GDPR is effective in the UK. GDPR, the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. Swissgetaway,
  my
   alebo nás Swissgetaway, a company incorporated in England and Wales with registered number 7436595 whose registered office is at Crown House, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX. Zákon o cookies vo Veľkej Británii a EÚ, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 as amended by the Privacy and Electronxic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011. Používateľ alebo ty, any third party that accesses the Website and is not either (i) employed by Swissgetaway and acting in the course of their employment or (ii) engaged as a consultant or otherwise providing services to Swissgetaway and accessing the Website in connection with the provision of such services; and webová stránka, ktorú momentálne používate, www.swissgetaway.com a všetky subdomény tejto stránky, pokiaľ to nie je výslovne vylúčené ich vlastnými zmluvnými podmienkami.
 2. V týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ kontext nevyžaduje iný výklad:
  1. jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak;
  2. odkazy na pod-klauzuly, doložky, plány alebo prílohy sú na pod-články, doložky, plány alebo prílohy týchto zásad ochrany osobných údajov;
  3. odkaz na osobu zahŕňa firmy, spoločnosti, vládne subjekty, trusty a partnerstvá;
  4. „Vrátane“ sa rozumie „vrátane bez obmedzenia“;
  5. odkaz na akékoľvek zákonné ustanovenie zahŕňa všetky jeho zmeny alebo doplnky;
  6. nadpisy a podnadpisy netvoria súčasť týchto zásad ochrany osobných údajov.

Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

 1. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na kroky spoločnosti Swissgetaway a používateľov v súvislosti s touto webovou stránkou. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky, na ktoré je možné získať prístup z tejto webovej stránky, okrem iného aj na akékoľvek odkazy, ktoré môžeme poskytnúť na webové stránky sociálnych médií.
 2. Na účely platných zákonov o ochrane údajov je Swissgetaway „správcom údajov“. To znamená, že spoločnosť Swissgetaway určuje účely, na ktoré a akým spôsobom sa vaše údaje spracúvajú.

Zhromaždené údaje

 1. Môžeme od vás zhromažďovať nasledujúce Údaje, ktoré zahŕňajú osobné údaje:
  1. názov;
  2. názov práce;
  3. povolanie;
  4. kontaktné informácie, ako sú e-mailové adresy a telefónne čísla;
  5. demografické informácie, ako napríklad PSČ, preferencie a záujmy;
  6. finančné informácie, ako sú čísla kreditných / debetných kariet;
  7. IP adresa (automaticky zhromažďovaná);
  8. typ a verzia webového prehliadača (automaticky zhromažďované);
  9. operačný systém (automaticky zhromažďovaný);
  10. zoznam adries URL počnúc sprostredkujúcou stránkou, vašou aktivitou na tejto webovej stránke a stránkou, na ktorú opustíte (automaticky zhromažďované);
  11. Obchodný profil a podrobnosti o majetku;

Ako zhromažďujeme údaje

 1. Údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:
  1. údaje nám poskytujete; a
  2. údaje sa zhromažďujú automaticky.

Údaje, ktoré nám poskytnete

 1. Spoločnosť Swissgetaway bude zhromažďovať vaše údaje rôznymi spôsobmi, napríklad:
  1. keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, telefonicky, poštou, e-mailom alebo akýmikoľvek inými prostriedkami;
  2. keď sa u nás zaregistrujete a nastavíte si účet na príjem našich produktov / služieb;
  3. keď nám platíte prostredníctvom tejto webovej stránky alebo iným spôsobom;
  4. keď sa rozhodnete dostávať od nás marketingovú komunikáciu;
  5. keď využívate naše služby;
  v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Údaje sa zhromažďujú automaticky

 1. V rozsahu, v akom pristupujete na webovú stránku, budeme vaše údaje zhromažďovať automaticky, napríklad:
  1. automaticky zhromažďujeme niektoré informácie o vašej návšteve webových stránok. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať obsah a navigáciu na webových stránkach a zahŕňajú vašu IP adresu, dátum, časy a frekvenciu, s akou pristupujete na webovú stránku, a spôsob, akým používate a interagujete s jej obsahom.
  2. vaše údaje budeme zhromažďovať automaticky prostredníctvom súborov cookie v súlade s nastaveniami súborov cookie vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich používame na webových stránkach, nájdete v sekcii nižšie s názvom „Súbory cookie“.

Naše používanie údajov

 1. Niektoré alebo všetky vyššie uvedené údaje môžeme z času na čas požadovať, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby a skúsenosti pri používaní našej webovej stránky. Údaje môžeme konkrétne používať z nasledujúcich dôvodov:
  1. interné vedenie záznamov;
  2. zdokonalenie našich výrobkov / služieb;
  3. e-mailový prenos marketingových materiálov, ktoré by vás mohli zaujímať;

v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 1. Vaše údaje môžeme použiť na vyššie uvedené účely, ak to považujeme za potrebné pre naše oprávnené záujmy. Ak s tým nie ste spokojní, máte za určitých okolností právo vzniesť námietku (pozri časť s nadpisom „Vaše práva“ nižšie).
 2. Na poskytovanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu budeme potrebovať váš súhlas, či už prostredníctvom prihlásenia alebo prihlásenia:
  1. súhlas s mäkkým prihlásením je konkrétny typ súhlasu, ktorý sa uplatňuje, keď ste s nami v minulosti spolupracovali (napríklad nás kontaktujete, aby ste nás požiadali o ďalšie informácie o konkrétnom produkte / službe, a podobné produkty / služby uvádzame na trh). Na základe súhlasu „soft opt-in“ budeme váš súhlas považovať za daný, pokiaľ sa neodhlásite.
  2. v prípade iných typov e-marketingu sme povinní získať váš výslovný súhlas; to znamená, že musíte pri prijímaní súhlasu prijať pozitívne a pozitívne opatrenia, napríklad zaškrtnutím začiarkavacieho políčka, ktoré poskytneme.
  3. ak nie ste spokojní s našim prístupom k marketingu, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Informácie o tom, ako odvolať svoj súhlas, nájdete v časti s nadpisom „Vaše práva“ nižšie.
 3. Keď sa u nás zaregistrujete a nastavíte si účet na prijímanie našich služieb, právnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo na základe vašej žiadosti podniknutie krokov k uzavretiu takejto zmluvy.

S kým zdieľame údaje

 1. Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi skupinami ľudí z nasledujúcich dôvodov:
  1. naši zamestnanci, agenti a / alebo profesionálni poradcovia - vykonávať svoju konkrétnu prácu v rámci spoločnosti;
  2. poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú služby vyžadujúce spracovanie osobných údajov - poskytovať lepšie služby teraz aj v budúcnosti;
  3. externí poskytovatelia platieb, ktorí spracúvajú platby uskutočnené prostredníctvom webových stránok - na bezpečné spracovanie platieb;
  4. príslušné orgány - na splnenie našich zákonných povinností;
  v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie údajov

 1. Na zabezpečenie vašich údajov použijeme technické a organizačné opatrenia, napríklad:
  1. prístup k vášmu účtu je riadený heslom a jedinečným menom používateľa.
  2. vaše údaje ukladáme na zabezpečené servery.
  3. údaje o platbe sú šifrované pomocou technológie SSL (keď používame túto technológiu, vo vašom prehľadávači sa zvyčajne zobrazí ikona zámku alebo zelený panel s adresou (alebo oboje).
 2. Technické a organizačné opatrenia zahŕňajú opatrenia na riešenie akýchkoľvek podozrení z porušenia ochrany údajov. Ak máte podozrenie na zneužitie alebo stratu alebo neoprávnený prístup k vašim údajom, okamžite nás kontaktujte tým, že nás kontaktujete prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: property@swissgetaway.com.
 3. Ak chcete od spoločnosti Get Safe Online získať podrobné informácie o tom, ako chrániť svoje informácie a svoje počítače a zariadenia pred podvodmi, krádežou identity, vírusmi a mnohými ďalšími problémami online, navštívte stránku www.getsafeonline.org. Program Get Safe Online podporuje vláda HM a popredné podniky.

Uchovávanie údajov

 1. Pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nedovoľuje dlhšie obdobie uchovávania, budeme vaše Údaje uchovávať v našich systémoch iba po dobu nevyhnutnú na splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie.
 2. Aj keď vaše údaje odstránime, môžu pretrvávať na záložných alebo archívnych médiách na právne, daňové alebo regulačné účely.

Vaše práva

 1. V súvislosti s vašimi údajmi máte nasledujúce práva:
  1. Právo na prístup - právo požadovať (i) kópie informácií, ktoré o vás máme, alebo (ii) tieto informácie upravujeme, aktualizujeme alebo vymazávame. Ak vám poskytneme prístup k informáciám, ktoré o vás máme, nebudeme vám za ne účtovať žiadne poplatky, pokiaľ vaša žiadosť nie je „zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná“. Tam, kde je to zo zákona povolené, môžeme vašu žiadosť odmietnuť. Ak odmietneme vašu žiadosť, povieme vám dôvody.
  2. Právo na opravu - právo na opravu vašich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
  3. Právo na vymazanie - právo požadovať, aby sme vymazali alebo odstránili vaše Údaje z našich systémov.
  4. Právo na obmedzenie nášho používania vašich údajov - právo „zablokovať“ nám použitie vašich údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme použiť.
  5. Právo na prenosnosť údajov - právo požadovať, aby sme vaše údaje presunuli, skopírovali alebo preniesli.
  6. Právo namietať - právo namietať proti nášmu použitiu vašich údajov, vrátane prípadov, keď ich používame pre naše oprávnené záujmy.
 2. V prípade otázok, uplatnenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv alebo odvolania súhlasu so spracovaním vašich údajov (ak je náš právny základ pre spracovanie vašich údajov súhlas), kontaktujte nás prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: property @ swissgetaway. com.
 3. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sťažnosť, ktorú podáte v súvislosti s vašimi údajmi, vybavujeme my, môžete svoju sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Pre Spojené kráľovstvo je to Úrad komisára pre informácie (ICO). Kontaktné údaje ICO možno nájsť na ich webových stránkach https://ico.org.uk/.
 4. Je dôležité, aby údaje, ktoré o vás vedieme, boli presné a aktuálne. Prosím, informujte nás, ak sa vaše Údaje zmenia počas obdobia, počas ktorého ich uchovávame.
 1. Táto webová stránka môže z času na čas poskytovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme kontrolu nad takýmito webovými stránkami a nie sme zodpovední za ich obsah. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na vaše používanie takýchto webových stránok. Pred ich použitím sa odporúča prečítať si zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenia iných webových stránok.

Zmeny vlastníctva a kontroly podnikania

 1. Spoločnosť Swissgetaway môže z času na čas rozšíriť alebo obmedziť naše podnikanie, čo môže zahŕňať predaj a / alebo prevod kontroly nad celou spoločnosťou Swissgetaway alebo jej časťou. Údaje poskytnuté Používateľom budú, pokiaľ to súvisí s akoukoľvek časťou nášho podnikania, ktorá sa takto prevedie, prevedené spolu s touto časťou a novému vlastníkovi alebo novo ovládajúcej strane bude podľa podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov povolené používať Údaje na účely, na ktoré nám bol pôvodne dodaný.
 2. Môžeme tiež poskytnúť údaje potenciálnemu kupujúcemu nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti.
 3. V uvedených prípadoch podnikneme kroky s cieľom zabezpečiť ochranu vášho súkromia.

Cookie Policy for Swissgetaway

This is the Cookie Policy for Swissgetaway, accessible from www.swissgetaway.com

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set

 • Account related cookiesIf you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.
 • Login related cookiesWe use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.
 • Forms related cookiesWhen you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.
 • Site preferences cookiesIn order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

 • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.
 • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.
 • The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.
 • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; {List the social networks whose features you have integrated with your site?:12}, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

 • Email: admin@swissgetaway.com

   Všeobecné

   1. Žiadne z vašich práv podľa týchto zásad ochrany osobných údajov nemôžete previesť na inú osobu. Podľa týchto zásad ochrany osobných údajov môžeme previesť naše práva, ak sa dôvodne domnievame, že vaše práva nebudú ovplyvnené.
   2. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto zásad ochrany osobných údajov (alebo jeho časť) je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie alebo jeho časť v požadovanom rozsahu považovať za vypustené a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov nebude ovplyvnená.
   3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, žiadne oneskorenie, konanie alebo opomenutie strany pri uplatňovaní akýchkoľvek práv alebo nápravných opatrení sa nebude považovať za vzdanie sa tohto alebo iného práva a opravného prostriedku.
   4. Táto dohoda sa bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe tejto dohody, budú predmetom výlučnej jurisdikcie anglického a waleského súdu.

   Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

   1. Spoločnosť Swissgetaway si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré budeme z času na čas považovať za potrebné alebo ako to vyžaduje zákon. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na webových stránkach a predpokladá sa, že ste prijali podmienky pravidiel ochrany osobných údajov pri prvom použití webových stránok po vykonaní zmien. 

    Spoločnosť Swissgetaway môžete kontaktovať e-mailom na adrese property@swissgetaway.com.