Felhasználási feltételek

Bevezetés

Ezek a feltételek érvényesek Ön, a Webhely Felhasználója (beleértve az aldomaineket is, kivéve, ha saját feltételei kifejezetten kizárják), valamint a Swissgetaway, a weboldal tulajdonosa és üzemeltetője között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mivel azok befolyásolják törvényes jogait. A jelen feltételeknek való megfelelés és azok betartása az Ön beleegyezését a Weboldal első használatakor feltételezzük. Ha nem vállalja, hogy köti ezeket a feltételeket, haladéktalanul hagyja abba a Weboldal használatát.

Ezekben a feltételekben Felhasználó vagy Felhasználók bármely harmadik fél, aki belép a Weboldalra, és nem (i) a Swissgetaway alkalmazásában áll, és munkaviszonya során jár el, vagy (ii) tanácsadóként vagy más módon nyújt szolgáltatásokat a Swissgetaway számára, és a Weboldalhoz való hozzáférést a ilyen szolgáltatások.

A weboldal használatához legalább 18 évesnek kell lennie. A Webhely használatával és a jelen feltételek és feltételek elfogadásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön legalább 18 éves.

Szellemi tulajdon és elfogadható felhasználás

 1. A Weboldalon található összes tartalom, kivéve, ha a felhasználók feltöltik, a Swissgetaway, leányvállalataink vagy más releváns harmadik felek tulajdona. Ezekben a feltételekben a Tartalom minden olyan szöveget, grafikát, képet, hangot, videót, szoftvert, adatösszetételt, oldalelrendezést, mögöttes kódot és szoftvert, valamint bármilyen más információt, amelyet számítógépen lehet tárolni, amely megjelenik a számítógépen, vagy annak részét képezi beleértve a Felhasználók által feltöltött ilyen tartalmakat is. A Webhely használatának folytatásával Ön elismeri, hogy az ilyen Tartalmat szerzői jogok, védjegyek, adatbázis-jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. Ezen a webhelyen semmi sem értelmezhető úgy, hogy az implicit módon vagy más módon engedélyt vagy jogot ad a webhelyen megjelenített védjegy, logó vagy szolgáltatási jel használatára a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 2. Kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználására a következőket teheti:
  1. letölteni, megjeleníteni és megtekinteni a Tartalmat a számítógép képernyőjén
  2. nyomtassa ki a Tartalom egy példányát
 3. Tilos más módon reprodukálni, módosítani, másolni, terjeszteni vagy kereskedelmi célokra használni a Tartalmat a Swissgetaway írásos engedélye nélkül.
 4. Tudomásul veszi, hogy Ön felelős a Weboldalon keresztül beküldött bármely Tartalomért, beleértve az ilyen tartalmak jogszerűségét, megbízhatóságát, megfelelőségét, eredetiségét és szerzői jogait. Nem tölthet fel, terjeszthet vagy a Weboldalon keresztül más módon közzétehet olyan tartalmat, amely (i) bizalmas, tulajdonjogú, hamis, csaló, rágalmazó, rágalmazó, obszcén, fenyegető, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jogokat sértő, a szellemi tulajdonjogokat sértő, visszaélésszerű , illegális vagy más módon kifogásolható; (ii) bűncselekményt hozhat létre vagy ösztönözhet, megsértheti bármelyik fél jogait, vagy más módon felelősségre vonhatja vagy törvényeket sérthet; vagy (iii) tartalmazhatnak szoftvervírusokat, politikai kampányokat, láncleveleket, tömeges levelezéseket vagy bármilyen típusú „spamet”. Nem használhat hamis e-mail címet vagy más azonosító információt, nem adhat vissza személyt vagy entitást, és más módon félrevezetheti a tartalom eredetét. Tilos kereskedelmi tartalmat feltölteni a Weboldalra.
 5. Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön a közzétett Tartalom összes jogát birtokolja vagy más módon ellenőrzi; hogy a Tartalom pontos; az Ön által szállított Tartalom használata nem sérti a jelen feltételek és feltételek bármelyikét, és nem okoz személyi sérülést; és hogy megtéríti a Swissgetaway-t az Ön által benyújtott Tartalomból eredő összes követelésért.

Tiltott használat

 1. Nem használhatja a Weboldalt az alábbi célok egyikére sem:
  1. bármilyen módon, amely kárt okoz vagy okozhat a Weboldalon, vagy akadályozza bármely más személynek a Weboldal használatát vagy élvezetét;
  2. bármilyen módon, amely káros, jogellenes, illegális, visszaélésszerű, zaklató, fenyegető vagy egyéb módon kifogásolható, vagy bármely alkalmazandó törvényt, rendeletet, kormányzati rendet megsért;
  3. a szerzői jog által védett tartalom elektronikus másolatainak készítése, továbbítása vagy tárolása a tulajdonos engedélye nélkül.

Bejegyzés

 1. Biztosítania kell, hogy a regisztrációkor vagy bármikor megadott adatok helyesek és teljesek legyenek.
 2. Azonnal tájékoztatnia kell minket a regisztráció során megadott adatok változásáról, személyes adatainak frissítésével, hogy hatékony kommunikációt folytathassunk Önnel.
 3. Azonnali hatállyal felfüggeszthetjük vagy törölhetjük regisztrációját bármilyen ésszerű célból, vagy ha megsérti ezeket a feltételeket.
 4. Bármikor törölheti regisztrációját, írásban értesítve minket a jelen szerződési feltételek végén található címen. Ha így tesz, azonnal le kell állítania a Weboldal használatát. A regisztráció törlése vagy felfüggesztése semmilyen törvényi jogot nem érint.

Linkek más webhelyekre

 1. Ez a weboldal tartalmazhat más webhelyekre mutató linkeket. Hacsak kifejezetten nem jelezzük, ezek a webhelyek nem a Swissgetaway vagy leányvállalataink ellenőrzése alatt állnak.
 2. Nem vállalunk felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, és nem vállalunk felelősséget az azok használatából eredő mindenféle veszteségért vagy kárért.
 3. A weboldalon egy másik webhelyre mutató hivatkozás felvétele nem jelenti azt, hogy maguk a webhelyek vagy azok ellenőrzése alatt állnának.

Adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvek

 1. A Weboldal használatát az adatvédelmi és sütinkre vonatkozó irányelveink is szabályozzák, amelyeket e hivatkozás beépít a jelen szerződési feltételekbe. Az adatvédelmi irányelvek és a sütikre vonatkozó irányelvek megtekintéséhez kattintson a következőkre: https://www.swissgetaway.com/privacy és https://www.swissgetaway.com/privacy.

A weboldal elérhetősége és a felelősség kizárása

 1. Bármilyen online szolgáltatás, eszköz, szolgáltatás vagy információ, amelyet a Swissgetaway elérhetővé tesz a Weboldalon ( Szolgáltatás) a „jelenlegi állapotban” és a „rendelkezésre álló” alapon nyújtják. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Szolgáltatás hibákat és / vagy hibákat nem tartalmaz. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben nem vállalunk (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát az adott célra való alkalmasságra, az információk pontosságára, kompatibilitására és kielégítő minőségére. A Swissgetaway nem köteles frissíteni a Weboldalon található információkat.
 2. Míg a Swissgetaway ésszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy a Webhely biztonságos és hibamentes, vírusoktól és más rosszindulatú programoktól mentes legyen, ebből a szempontból nem vállalunk garanciát és garanciát, és minden Felhasználó felelősséget vállal saját biztonságáért, személyes adataiért és számítógépeikért.
 3. A Swissgetaway nem vállal felelősséget a Webhely bármilyen megszakításáért vagy nem elérhetőségéért.
 4. A Swissgetaway fenntartja a jogot a Weboldal bármely részének (vagy annak egészének) megváltoztatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére, beleértve - de nem kizárólag - a rendelkezésre álló termékeket és / vagy szolgáltatásokat. Ezek a feltételek továbbra is érvényesek a Weboldal bármely módosított változatára, hacsak kifejezetten másként nem jelezzük.

Korlátolt felelősség

 1. A jelen feltételekben foglaltak nem fogják: (a) korlátozni vagy kizárni felelősségünket felelősségünkért az esetleges gondatlanságunkból eredő halálért vagy személyi sérülésért; (b) korlátozhatja vagy kizárhatja felelősségünket csalás vagy hamis félrevezetés miatt; vagy (c) korlátozhatja vagy kizárhatja bármely vagy saját felelősségünket bármilyen módon, amelyet az alkalmazandó törvény nem engedélyez.
 2. Amennyiben a Weboldalt és a Tartalmat ingyenesen nyújtják, semmilyen veszteségért vagy kárért nem vagyunk felelősek Önnel szemben.
 3. Nem vállalunk felelősséget olyan veszteségekért, amelyek ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső eseményekből származnak.
 4. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a Swissgetaway nem vállal felelősséget az alábbiakért:
  1. bármilyen üzleti veszteség, például nyereség, jövedelem, bevétel, várható megtakarítás, üzlet, szerződés, goodwill vagy kereskedelmi lehetőségek elvesztése;
  2. bármely adat, adatbázis vagy szoftver elvesztése vagy sérülése;
  3. bármilyen különleges, közvetett vagy következményes veszteség vagy kár.

Tábornok

 1. A jelen feltételek és feltételek alapján fennálló jogait nem ruházhatja át másokra. Ezen feltételek és feltételek alapján átruházhatjuk jogainkat, amennyiben ésszerűen úgy gondoljuk, hogy az Ön jogait nem érinti.
 2. Ezeket a feltételeket időről időre megváltoztathatjuk. Az ilyen felülvizsgált feltételek a Weboldalra a közzététel napjától érvényesek. A felhasználóknak rendszeresen ellenőrizniük kell a feltételeket, hogy megismerjék az akkori verziót.
 3. Ezek a feltételek és az adatvédelmi irányelvek és a sütikre vonatkozó irányelvek tartalmazzák a felek között a tárgyával kapcsolatos teljes megállapodást, és felülírnak minden olyan előzetes megbeszélést, megállapodást vagy megállapodást, amely a feltételekkel kapcsolatban esetlegesen megtörtént.
 4. A szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló 1999. évi törvény nem vonatkozik ezekre a feltételekre, és harmadik félnek nem lesz joga a jelen feltételek és feltételek bármelyikét kikényszeríteni vagy azokra támaszkodni.
 5. Ha bármely bíróság vagy illetékes hatóság megállapítja, hogy ezen feltételek és rendelkezések bármelyik rendelkezése (vagy annak bármely része) érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, akkor ezt a rendelkezést vagy részintézkedést a szükséges mértékben töröltnek kell tekinteni, és a A jelen feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét és érvényesíthetőségét ez nem érinti.
 6. Eltérő megállapodás hiányában bármely fél késedelme, cselekedete vagy mulasztása bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlása során ettől vagy bármely más jogtól vagy jogorvoslattól való lemondásnak minősül.
 7. Ezt a megállapodást az angliai és wales-i törvények irányítják és értelmezik, és a megállapodás alapján felmerülő minden vitára (ideértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) az angol és a walesi bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Swissgetaway részletek

 1. A Swissgetaway egy Angliában és Walesben bejegyzett, bejegyzett 7436595 számú társaság, amelynek bejegyzett címe: Crown House, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, és a www.swissgetaway.com weboldalt működteti. A Swissgetaway céggel e-mailben léphet kapcsolatba a property @ swissgetaway címen. .com.